Ferentes in de media

Bidprentjes en Collecte

Vooral in het oosten en zuiden van het land wordt er vaak aan de dragers gevraagd om tijdens een katholieke dienst de bidprentjes uit te delen en de collecte te doen. 

Dit gaat als volgt:

  • Met 4 personen lopen jullie naar voren via het middenpad. Voorop degene die de bidprentjes uitdelen, daar achter de collectanten.
  • Voor in de kerk geven jullie een buiging naar het altaar.
  • Na de buiging lopen jullie voor de voorste rij langs. Hier zit de familie en aan hen deel je de bidprentjes een voor een uit. Vanaf de tweede rij loop je achteruit lopend (met het gezicht naar het altaar!) langs de rijen en deel je steeds precies voldoende prentjes uit voor de betreffende rij. De mensen kunnen deze zelf doorgeven.
  • Als er maar weinig mensen op de bank zitten en daardoor wat verder uit elkaar zitten, loop dan indien mogelijk even achter de rij langs om het prentje apart uit te delen.
  • Zodra degene die de bidprentjes uitdelen een aantal rijen onderweg zijn beginnen ook de collectanten te lopen. Ook voor hen geldt dat zij achteruit lopend door het middenpad de kerk door lopen. Je geeft steeds de zak of het mandje aan de ene rij en vangt deze een rij erachter weer op. Zo pak je telkens 2 rijen.
  • In geval van een volle kerk met meerdere paden kan er gebruik gemaakt worden van 4 collectanten i.p.v. 2.
  • Na afloop van de collecte brengt verzamel je de mandjes en breng je die terug naar een met de UVL of koster afgesproken plaats voor bij het altaar of naar de consistorie (de ruimte waar de voorganger zich omkleed/voorbereid).