Ferentes in de media

Bloemen leggen

Op meerdere momenten tijdens de uitvaart kan de dragers gevraagd worden om de aanwezige bloemstukken te dragen. Bijvoorbeeld in de kerk of op de begraafplaats. Vaak worden de bloemen op deze momenten ook uitgedeeld aan de belangstellenden waarna ze buiten de kerk of bij het graf weer aangenomen.

  • Onder een groot bloemstuk zit altijd een plastic plaatje waaraan je het bloemstuk kunt vasthouden.
  • Leg bloemstukken altijd met de linten naar de mensen toe en zorg dat ze leesbaar zijn. Wanneer er veel blubber op de begraafplaats ligt leg je de linten over het bloemstuk heen.
  • Leg een bos bloemen altijd met de bloemen naar de mensen toe (niet met de stelen).
  • Bij het graf leg je over het algemeen de bloemen neer op de loopplanken naast het graf of op de stapel zand naast het graf. Zorg ervoor dat als de dragers later nog bij het graf moeten voor bijvoorbeeld het dalen met touwen er voldoende ruimte voor jullie is.
  • Treuzel niet te lang bij het neerleggen van bloemstukken. Vaak staan alle belangstellenden te wachten tot jullie alles hebben klaargelegd. Het moet wel netjes gebeuren maar doe het zo doelmatig mogelijk.
  • Neem als je bloemen uitdeelt aan belangstellenden geen afwachtende houding aan. Kies iemand uit die je fysiek in staat acht om een bloemstuk te dragen en stap op diegene af. Je kunt eventueel zeggen dat de bloemen buiten de kerk of bij het graf weer van hem/haar worden aangenomen.