Ferentes in de media

Indragen kerk (katholiek)

  • Bij het indragen van de katholieke kerk staat achterin de kerk een baartje klaar. Daar komt eerst de voorganger om de overledene te zegenen. Tijdens de zegening doen de dragers een stap achteruit. Zodra de voorganger klaar is en naar het altaar begint te lopen volgen jullie schouderend of met rijdende baar naar het altaar voor in de kerk.
  • Daar aangekomen wordt de overledene met het voeteneind richting het altaar gezet.

Voor in de kerk vindt altijd een vaste volgorde plaats:

  • Eventuele kaarsen worden bij de kist geplaatst. Je zet ze ter hoogte van de handvatten en op een rechte lijn naast elkaar. Als er maar 4 kaarsen zijn blijven de middelste dragers staan tot de anderen de kaars hebben neergezet.
  • Vervolgens wordt er een buiging naar de overledene gegeven.
  • Na de buiging draaien we in de richting van de kleinsten en verlaten we met de kleinsten voorop de kerkzaal via de zijpaden.
  • Indien er geen zijpaden zijn kan gewacht worden tot alle belangstellenden (die de dragers in het middenpad zijn gevolgd) zijn gaan zitten waarna jullie via het middenpad de kerk kunnen verlaten.