Ferentes in de media

Kennismaken met Koster/Beheerder

Om het lijstwerk goed te kunnen uitvoeren is het van groot belang dat je zoveel mogelijk weet van de locatie. Als je aankomt op locatie is het daarom belangrijk om direct contact te zoeken met de koster of beheerder van de kerk/locatie. Zo kun je jezelf direct voorstellen (je stelt je altijd voor als zijnde een medewerker van onze opdrachtgever) en met hem/haar doorspreken wat de taakverdeling is en waar bijvoorbeeld de toiletten zijn. Op die manier heb je tijdens het lijstwerk dat je erna gaat doen, antwoord op alle vragen die de mensen gaan stellen.

Bespreek altijd minimaal de volgende zaken met de beheerder/koster:

  • Waar de garderobe is.
  • Waar het toilet is.
  • Waar de condoleanceregisters getekend kunnen worden.
  • Waar eventuele familie mag plaatsnemen.
  • Waar de bloemen neergelegd mogen worden.
  • Waar de stoet meestal aankomt.
  • Waar de koster is zodra jouw werkzaamheden beginnen (zodat je hem weet te vinden indien dat nodig is.
  • Wat de taakverdeling tussen jou en koster is. Soms is het in kerken gebruikelijk dat de koster veel van de lijstwerkzaamheden op zich neemt. Stem het daarom altijd even netjes af. Houd wel rekening met het feit dat onze opdrachtgever specifiek wil dat er ook een representatie van hen aanwezig is. Je mag dus zeker een bepaalde rol opeisen.