Ferentes in de media

Palfrenieren

Wanneer er achter de rouwauto ook een volgauto rijdt wordt er in sommige gevallen van de dragers verwacht dat zij de portieren openen voor de passagiers (vaak de directe familie van de overledene).
In het geval dat dit is gewenst gaat dit op de volgende manier:

  • In geval van 6 dragers stappen de twee middelste dragers weg bij de rijdende rouwauto en stellen zich ter hoogte van de ingang van de kerk/aula op in een haag en kijken de rouwauto na tot hij uit het zicht is of stilstaat. Wanneer er maar 4 dragers zijn stappen de achterste twee mensen weg bij de rouwauto. De overige dragers blijven op hun eigen positie naast de rouwauto lopen.
  • Zodra de volgauto tussen de twee palfreniers in stopt openen zij tegelijk de deuren (bij een limousine worden aan beide kanten meerdere deuren tegelijk geopend). Blijf achter de deur staan zodat er geen ongepaste inkijk is bij vrouwelijke passagiers en eventueel geholpen kan worden met het uitstappen.
  • Wijs passagiers altijd op eventueel achterblijvende jassen, shawls en of tassen.
  • Nadat iedereen is uitgestapt worden de deuren gesloten, de volgauto rijdt door, de palfreniers sluiten bij elkaar aan en lopen terug naar de rouwauto om de andere dragers te helpen bij het uitdragen van de kist.